Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Klauwer Consultancy verstrekt. 

Respect voor de privacy van mijn cliënten en opdrachtgevers zie ik als een terechte maatschappelijke plicht.

Ik wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar heb ik soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volg ik de AVG/GDPR, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Persoonsgegevens door interactie zijn onder andere naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Persoonlijke data wordt niet alleen gecreëerd door interactie maar ook door technische processen zoals contactformulieren, reacties, webanalyses en insluitingen van derden.

Persoonsgegevens door interactie

1. Om offertes en facturen op te stellen zijn adresgegevens noodzakelijk. Voor het verzenden van informatie zijn naam en e-mailadres nodig.

2. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

3. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. Aan Klauwer Consultancy verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor Klauwer Consultancy.

4. Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door een collega’s of sectorgenoten beantwoord moet worden, wordt toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.

5. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens door technische processen

1. WordPress – Deze website draait op WordPress. Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke data over bezoekers.

2. Cookies – Wanneer je een reactie achterlaat op onze site kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden.

3. WordPress plugins -Diverse WordPressplugins verzamelen de minimale gegevens die nodig zijn voor het correct laten werken van de website. Deze gegevens worden niet door Klauwer Consultancy bewaard maar door de betreffende plugin. Om beveiligingsredenen is een lijst van plugins niet openlijk beschikbaar.

Beveiliging

Er wordt alles aan gedaan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc met realtime virus- en malwarebescherming

GDRP geeft de cliënt/opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Neem contact met info@klauwerconsulatncy.nl als je hierover vragen hebt.

Opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of je eigen persoonsgegevens? Neem contact op via info@klauwerconsulatncy.nl